Hogeschool Wageningen en BACE Academy bundelen krachten in EVC-Centrum

17/02/2010 08:45

Hogeschool Wageningen

WAGENINGEN / NIEUWEGEIN - 12 februari 2010

Het EVC-Centrum Hogeschool Wageningen heeft in BACE Academy een partner gevonden op het gebied van erkenning van verworven competenties (EVC). Via EVC kunnen mensen kennis en ervaring officieel laten erkennen en vast laten leggen in een Ervaringscertificaat.

Gezamenlijk zullen beide organisaties nieuwe toegesneden EVC-trajecten ontwikkelen en uitvoeren vanuit hun locaties in Wageningen resp. Nieuwegein en 's Hertogenbosch. Het komende najaar al zullen zij een op deze basis tot stand gekomen mbo/hbo-leerlijn Logistiek aanbieden.

Wat betekent EVC

Onder EVC wordt vooral verstaan de methodiek tot herkenning, waardering en erkenning van wat een individu heeft geleerd in de formele en vooral de informele leeromgeving. EVC brengt in beeld wat iemand aan competenties in huis heeft. Hierbij wordt uitgegaan van de vooronderstelling dat de competenties die iemand aantoonbaar bezit een betrouwbare indicatie zijn voor de toekomst. De manieren waarop iemand deze competenties verworven heeft, verschillen per individu. Niet de gevolgde leerroute maar het resultaat van het leerproces is bepalend of iemand voor de erkenning van een competentie in aanmerking komt.

De eerder opgedane kennis en werkervaring van mensen worden op deze manier officieel erkend. Dat kan leiden tot verkorte mbo- en hbo-studies.

Ook is het mogelijk een Ervaringscertificaat te behalen op basis van functies. Hierbij worden competenties in beeld gebracht aan de hand van het beroepscompetentieprofiel gerelateerd aan de functie. Dit kan een branchestandaard zijn of een specifiek competentiemodel dat binnen organisaties wordt gebruikt.

Het EVC-centrum Hogeschool Wageningen is sinds mei 2009 officieel erkend als EVC-aanbieder. Dit betekent dat het voldoet aan de landelijke eisen die hieraan gesteld worden.

BACE Academy is vanaf 1 januari 2010 participant in dit Wageningse EVC-Centrum.

René van Luxemburg, directeur van de BACE-groep, is zeer verheugd over de samenwerking tussen BACE Academy en de Hogeschool Wageningen: "Ons uitgangspunt is dat mensen niet alleen in de klassieke omgeving van het onderwijs leren maar ook daarnaast en daarna. Daarom hebben wij ons gespecialiseerd in het herkennen en erkennen van eerder opgedane ervaring. Dit is wat EVC inhoudt. Op deze manier stimuleren wij 'een leven lang leren'. Zowel voor werkgevers als werknemers en werkzoekenden is EVC een waardevol instrument. In onze optiek bieden in het verleden verworven competenties garantie voor de toekomst!"

Over BACE Academy

De BACE-groep is ontstaan uit de samenvoeging van een aantal gerenommeerde opleidings-instituten, o.a. BTO, ATIM, CVL (College voor Logistiek) en EW?. Op dit moment biedt BACE Academy meer dan 120 opleidingen en trainingen aan die gegeven worden in zowel open opleidingen als in maatwerk voor bedrijven. Per jaar volgen meer dan 6000 cursisten een of meerdere modules. De kracht van de groep ligt vooral op het terrein van de logistieke opleidingen, waar de klant one-stop shopping kan worden aangeboden door de volledige portfolio van functie- tot managementgerichte opleidingen. BACE heeft een landelijke dekking met leslocaties en kan opleidingen en lesmateriaal in diverse talen leveren.

Noot voor redacties

Voor meer informatie:

www.bace.nl www.hswageningen.nl/erkend-evc-centrum

http://www.hswageningen.nl/erkend-evc-centrum