MTNL

PERSBERICHT 17 februari 2010

Embargo tot presentatie in Pakhuis de Zwijger (17-2-2010, 18.00 uur)

Huwelijk Amalia met 'Mohammed' leidt tot protest

AMSTERDAM - Ruim viervijfde (83%) van de Nederlanders denkt dat Nederland over 25 jaar niet klaar is voor een huwelijk van kroonprinses Amalia met een Mohammed. Bijna de helft (49%) verwacht zelfs ernstige protesten als de troonopvolgster kiest voor een huwelijkspartner van Turkse of Marokkaanse komaf.

Dat blijkt uit representatief onderzoek van Tangram Onderzoek in Zeist onder 500 Nederlanders in opdracht van Multiculturele Televisie Nederland (MTNL).

Van de ondervraagden denkt slechts 17% dat Nederland het gewoon vindt als Amalia met een man van Turkse of Marokkaanse afkomst trouwt. Een partner van Surinaamse afkomst ligt iets beter: 26% denkt dat Nederland dat in 2035 wel ziet zitten.

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan heeft MTNL de vraag naar acceptatie van een allochtone prins-gemaal gesteld, op zoek naar hoe Nederlanders werkelijk aankijken tegen de ontwikkeling van de multiculturele samenleving.

De neutrale vraag hoe het in 2035 is gesteld met de nu veel besproken multiculturele samenleving, wordt positiever beantwoord: De helft van de ondervraagden denkt dat we over 25 jaar 'helemaal gewend zijn' en 'geen onderscheid meer maken tussen zwart en wit'. Allochtone Nederlanders zijn iets optimistischer dan hun autochtone landgenoten. MTNL-hoofdredacteur/directeur Jos Campman noemt de uitkomsten (woensdagavond 17/02 tijdens een discussiebijeenkomst in Pakhuis de Zwijger in het kader van het 25-jarig bestaan van 'het kleurrijkste mediadrijf van Nederland') opmerkelijk:

'Nederland heeft Duitse en Argentijnse Oranje-partners al lang omarmt, maar kan zich niet voorstellen dat Amalia trouwt met een Nederlander met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Dat geeft aan dat acceptatie en integratie nog lang niet zijn bereikt.'

Andere resultaten uit het onderzoek: Ruim twee derde (67%) denkt desgevraagd dat in 2035 geen 'zwarte scholen' meer bestaan.

Onder het motto 'integratie gaat door de maag', is Nederland gevraagd of de kroket - nu nog 's lands populairste snack - stand zal houden tegen exotische concurrenten. Ja, is de verwachting. Ruim vier op de tien Nederlanders (42%) denkt dat de kroket ook in 2035 bovenaan staat. Een op de drie Nederlanders (33%) schat in dat we in 2035 massaal aan de shoarma zijn.

Cijfers


1: Is de integratie in Nederland in 2035 zover dat we het gewoon vinden als prinses Amalia trouwt met een man van Marokkaanse of Turkse komaf?

Alle Nederlanders:
Ja, dat acht ik waarschijnlijk: 17 %
Nee, dat acht ik niet zo waarschijnlijk tot onwaarschijnlijk: 83 %

Autochtoon:
Ja, dat acht ik waarschijnlijk: 16 %
Nee, dat acht ik niet zo waarschijnlijk tot onwaarschijnlijk: 84 %

Allochtoon:
Ja, dat acht ik waarschijnlijk: 25 %
Nee, dat acht ik niet zo waarschijnlijk tot onwaarschijnlijk: 75 %


2: Is de integratie in Nederland in 2035 zover dat we het gewoon vinden als prinses Amalia trouwt met een man van Surinaamse komaf?

Alle Nederlanders:
Ja, dat acht ik waarschijnlijk: 26 %
Nee, dat acht ik niet zo waarschijnlijk tot onwaarschijnlijk: 74 %

Autochtoon:
Ja, dat acht ik waarschijnlijk: 23 %
Nee, dat acht ik niet zo waarschijnlijk tot onwaarschijnlijk: 77 %

Allochtoon:
Ja, dat acht ik waarschijnlijk: 35 %
Nee, dat acht ik niet zo waarschijnlijk tot onwaarschijnlijk: 65 %


3: Hoe denkt u dat Nederland reageert als prinses Amalia trouwt met een Mohammed?

Alle Nederlanders:
Nederland spreekt er schande van en protesteert: 49 % Nederland vindt het prima zolang ze zelf geen moslim wordt: 30 % Nederland reageert niet want is al gewend aan gemengde huwelijken: 22 %

Autochtoon:
Nederland spreekt er schande van en protesteert: 50 % Nederland vindt het prima zolang ze zelf geen moslim wordt: 30 % Nederland reageert niet want is al gewend aan gemengde huwelijken: 20 %

Allochtoon:
Nederland spreekt er schande van en protesteert: 42 % Nederland vindt het prima zolang ze zelf geen moslim wordt: 29 % Nederland reageert niet want is al gewend aan gemengde huwelijken: 29 %


4: Hoe staat het volgens u met de multiculturele samenleving in 2035?

Alle Nederlanders:
Dan zijn we helemaal gewend aan de multiculturele samenleving: 25 % Dan maken we nauwelijks meer onderscheid tussen 'zwart' en 'wit': 25 % Dan zijn we nauwelijks verder dan nu: 37 %
Dan zijn de tegenstellingen tussen 'zwart' en 'wit alleen maar verder toegenomen: 13 %

Autochtoon:
Dan zijn we helemaal gewend aan de multiculturele samenleving: 22 % Dan maken we nauwelijks meer onderscheid tussen 'zwart' en 'wit': 27 % Dan zijn we nauwelijks verder dan nu: 37 %
Dan zijn de tegenstellingen tussen 'zwart' en 'wit alleen maar verder toegenomen: 13 %

Allochtoon:
Dan zijn we helemaal gewend aan de multiculturele samenleving: 35 % Dan maken we nauwelijks meer onderscheid tussen 'zwart' en 'wit': 16 % Dan zijn we nauwelijks verder dan nu: 32 %
Dan zijn de tegenstellingen tussen 'zwart' en 'wit alleen maar verder toegenomen: 16 %


5: Hoe denkt u dat de discussie verder gaat over de problematiek van 'zwarte scholen'?

Alle Nederlanders
In 2035 zijn er nog meer zwarte scholen dan nu: 33 % In 2035 zijn er geen zwarte scholen meer; alle scholen zijn gemengd: 67 %

Autochtoon
In 2035 zijn er nog meer zwarte scholen dan nu: 33 % In 2035 zijn er geen zwarte scholen meer; alle scholen zijn gemengd: 67 %

Allochtoon
In 2035 zijn er nog meer zwarte scholen dan nu: 33 % In 2035 zijn er geen zwarte scholen meer; alle scholen zijn gemengd: 67 %


6: Wat is volgens u in 2035 de populairste snack?

Alle Nederlanders
Falafel: 7 %
Roti: 9 %
Shoarma: 33 %
Kroket: 42 %
Anders: 7 %

Autochtoon
Falafel: 7 %
Roti: 8 %
Shoarma: 34 %
Kroket: 46 %
Anders: 6 %

Allochtoon
Falafel: 10 %
Roti: 16 %
Shoarma: 31 %
Kroket: 30 %
Anders: 12 %