Partij van de Arbeid

Den Haag, 17 februari 2010

Vragen van het lid Bouwmeester en Heerts (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Justitie

over grote leegstand in justitiële jeugdinrichtingen


1. Kent u het bericht in het Noordhollands Dagblad van 12 februari 2010 en in BN De Stem van 13 februari 2010?


2. Klopt het dat er sprake is van grote leegstand in de justitiële jeugdinrichtingen? Zo ja, hoe groot is de leegstand?


3. Kunt u aangeven wat de oorzaken zijn van deze leegstand?


4. Klopt het dat de criminaliteit onder jongeren afneemt?


5. Klopt het dat vaker alternatieve straffen worden opgelegd? Zo ja, welke en waarom?


6. Heeft deze leegstand gevolgen voor het personeel, en zo ja, welke? Klopt het dat een deel van het personeel zit 'duimen te draaien'?


7. Wat betekent de leegstand voor de verbetermaatregelen die de laatste jaren zijn genomen als gevolg van de inspectierapporten over de JJI's?


8. Welke maatregelen bent u naar aanleiding hiervan voornemens te treffen? Klopt het dat de Doggershoek mogelijk tijdelijk wordt gesloten? Zijn er alternatieve bestemmingen voor deze (en andere) locatie(s) voorhanden?


9. Kunt u deze vragen beantwoorden voor het Algemeen Overleg van 18 maart 2010 over de JJI's?