Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2010Z03251

Vragen van de leden Atsma en Joldersma (beiden CDA) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie over gameverslaving. (Ingezonden 17 februari 2010)


1
Kent u het recent verschenen rapport van onderzoeksinstituut IVO: "Videogameverslaving & maatschappelijke verantwoordelijkheid van de game-industrie"? 1)


2
Hoe oordeelt u over de cijfers dat tienduizenden mensen in Nederland lijden aan gameverslaving, vooral aan spellen op internet?


3
Wat vindt u van het pleidooi van het IVO om waarschuwende teksten op games te plaatsen, net als bij gokken, alcohol en tabak?


4
Wat vindt u van de aanbeveling van het IVO dat de game-industrie spelers die al uren bezig zijn op internet moeten aanspreken en is dat uitvoerbaar?


5
Bent u bereid met de industrie over gameverslaving in gesprek te gaan en afspraken te maken over een eventuele aanpak?


6
Bent u van plan zelf maatregelen te nemen, en zo ja, welke?


1) Reformatorisch Dagblad, 3 februari 2010