Gemeente Noordwijkerhout


Vergadering Algemeen Bestuur van Holland Rijnland

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland houdt op woensdag 17 februari 2010 een vergadering in de raadzaal in het gemeentehuis van Katwijk. De vergadering begint om 20.00 uur. Naast de gebruikelijke punten staat het volgende op de agenda:

* Aanpassen Beheersverordening Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland (RIF)

* Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland 2020
* Bestuursovereenkomst RijnGouwelijn-West als basis voor RIF-bijdrage

* Trechtering MER Rijnlandroute

* Verstrekking financiële middelen Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland (RIF) aan Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)

* Procedure samenstelling Dagelijks Bestuur 2010-2014
* Focus 2014

Voor de uitgebreide agenda en de vergaderstukken verwijzen wij u naar de website www.hollandrijnland.net.