Ingezonden persbericht


Lijst Blanco roept kiezers op om blanco te stemmen tijdens de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen 2010

Amsterdam, woensdag 17 februari.
Sinds enkele dagen mengt "Lijst Blanco" zich in de campagnestrijd rondom de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Via posters, stickers, een campagnefilm en een website roept Lijst Blanco kiezers op om blanco te stemmen als ze zich niet vertegenwoordigd voelen door bestaande politieke partijen. Lijst Blanco organiseert zelfs een eigen verkiezingsfeest op woensdag 3 maart om erkenning te vragen voor de blanco stem en wil bij voldoende blanco stemmen een zetel opeisen in de gemeenteraad.

Gooi je stem niet in de prullenbak!
Het motto van Lijst Blanco is: 'Gooi je stem niet in de prullenbak, maar stem blanco!'. Als reactie op de groeiende populariteit van populistische bewegingen die veel tegenstemmers achter zich weten te scharen, wijst Lijst Blanco mensen op de mogelijkheid van de blanco stem. Volgens Lijst Blanco is een blanco stem een actieve vorm van protest van mensen die zich niet kunnen vinden in het huidige politieke bestel, maar niet willen dat hun stem wordt gekaapt door populisten. Blanco stemmers verschuilen zich niet achter één charismatische partijleider maar representeren zichzelf om hun uiteenlopende ideeën op de agenda te krijgen. Volgens Lijst Blanco zijn blanco stemmers dan ook mensen die actief verantwoordelijkheid nemen voor hun politieke ideeën.

Extra zetel in Amsterdam voor blanco stemmers?
Lijst Blanco wil dat blanco stemmen officieel in de verkiezingsuitslag worden erkend als een bewuste, op zichzelf staande keuze. Om inzicht te krijgen in de motieven van de blanco stemmers zal er gedurende de campagne een symbolische wisselzetel door Amsterdam reizen. Op deze zetel kunnen kiezers plaatsnemen die kritisch zijn over de representatieve democratie en hun eigen ideeën kwijt willen. Als er bij de verkiezingen voldoende blanco stemmers zijn, dan wil Lijst Blanco een officiële zetel opeisen in de Amsterdamse gemeenteraad.


- Einde persbericht -

Noot voor de redactie (