Ingezonden persberichtZoals jullie waarschijnlijk allemaal al wel weten zal de internationale Taizé jongerenontmoeting dit jaar in Rotterdam plaatsvinden! Om zoveel mogelijk jongeren uit Nederland hier voor enthousiast te krijgen, zullen in de week van 1-7 maart twee Nederlandse broeders uit Taizé (Sebastien en Rob) Nederland bezoeken om jongeren wat te vertellen over deze ontmoeting in Rotterdam. (zie www.taizeinnederland.nl)

Op zondag 7 maart zullen de broeders Groningen aandoen om ook Noord-Nederland hierbij te betrekken. Deze ontmoeting is bedoeld voor jongeren uit Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Hieronder vind je het programma. 13.30 Inloop
14.00 Openingsgebed
14.45 Workshops
15.30 Thee
16.00 Gesprek met de broeders (over Rotterdam 2010) 17.00 Vesper
18.00 Einde

De eerste onderdelen zijn in principe alleen voor jongeren. De vesper staat open voor iedereen. meer info:www.taizegroningen.nl
Binnenkort komt een poster beschikbaar.

Daarnaast wordt een busreis naar Taizé georganiseerd van 7 t/m 15 augustus 2010. We vertrekken zaterdag 7 augustus om 23.00 ur met een bus uit Leeuwarden en een bus uit Groningen. Er is op woensdag 17 februari om 20.00 uur een voorlichtingsavond over Taizé en deze reis in het Titus Brandsma Huis. (Omdat we graag willen weten hoeveel koffie en thee we moeten zetten graag even aanmelden (a.hahn8@upcmail.nl)


Ingezonden persbericht