Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Digitale kennisbank over werk AIVD gepresenteerd

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) presenteert een digitale kennisbank met informatie over het werk van de dienst en dat van z'n voorloper, de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD).

De kennisbank (www.jaarverslag.aivd.nl www.jaarverslag.aivd.nl (extern) ) wordt gevuld met informatie uit openbare jaarverslagen en open nota's. Bij de introductie bevat de site de informatie uit de jaarverslagen van 1998 tot en met 2008. In de loop van het jaar worden daar de resterende jaarverslagen aan toegevoegd. De voorloper van de AIVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), is in 1991 begonnen met het uitgeven van een jaarverslag.

Ook voor de publicaties geldt dat sprake is van een groeimodel. In de loop van 2010 wordt de site verder gevuld met open nota's, brochures en andere uitgaven. Nieuws en achtergronden over de AIVD vindt u op de reguliere website www.aivd.nl www.aivd.nl (extern) .

Zoeken op onderwerp

De kennisbank is een uitbreiding van de reeds bestaande jaarverslagsite. Bezoekers kunnen op verschillende manieren zoeken in de jaarverslagen: op onderwerp (trends, ontwikkelingen, taken, aandachtsgebieden, regio etc) en op jaartal of op een bepaalde periode. Op die manier kan gevolgd worden hoe een bepaald onderwerp door de jaren heen heeft gespeeld en wat de AIVD en de BVD in het openbaar hebben geconstateerd.

Meer inzicht in werk AIVD

In z'n welkomstwoord zegt het hoofd van de dienst, mr. G.L. Bouman, dat hij met deze kennisbank meer inzicht geeft in het werk van de AIVD. ,,In deze kennisbank kunt u uitgebreid lezen over trends en ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld terrorisme, radicalisering, extremisme, heimelijke activiteiten van vreemde mogendheden (spionage en beïnvloeding) en proliferatie".

Maar deze openheid kent natuurlijk wel z'n grenzen, aldus Bouman. ,,U vindt hier geen informatiebronnen of namen van AIVD-medewerkers. Over de werkwijze wordt bovendien alleen in algemene termen gesproken. We kunnen niet teveel weggeven".

De site is ontwikkeld door FacetBase online reporting FacetBase (extern) .