Ingezonden persbericht


dinsdag 16 maart 2010 / Burgerschap

Turkey: Quo Vadis?

Aanvang: 20:00
Toegang: gratis

Voertaal: Engels

Onder leiding van 'de Turkse Kissinger' Ahmet Davuto lu, voormalig hoogleraar en sinds mei 2009 minister van Buitenlandse Zaken, heeft Turkije zijn buitenlandse beleid in de regio geherformuleerd. Davutoglu's focus is 'strategische diepte' door middel van een proactief beleid en goede betrekkingen met de buurlanden. Deze heroriëntering heeft zich in de afgelopen maanden gemanifesteerd op verschillende manieren. De toenadering tot Armenië; het aanhalen van de betrekkingen met Syrië; de steun voor Iran's 'streven naar nucleaire energie' en ook de diplomatieke twisten met Israël hebben voor veel beroering gezorgd; keert Turkije langzamerhand zijn rug toe naar het westen en Europa?

In de lezingenreeks 'n Goede Buur analyseert het Turkije Instituut Ankara's nieuwe beleid in de regio vanuit verschillende perspectieven. In de afgelopen maanden zijn ondermeer Turkije's betrekkingen met Cyprus, de Kaukasus en het Midden-Oosten aan bod gekomen. Maar wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de toekomst? Zal Turkije er in slagen 'strategische diepte' te vergaren in de regio door middel van 'zero problems'?

Soli Özel, columnist en docent Internationale Betrekkingen (Bilgi Universiteit) beschouwt Turkije's nieuwe buitenlandse beleid in de regio. Özel heeft gedoceerd aan ondermeer de Johns Hopkins Universiteit en publiceert regelmatig artikelen voor diverse internationale en Turkse media. Daarnaast treedt hij regelmatig op als adviseur en analist. Hij zal spreken over Turkije's positie in de regio en wat Ankara's buitenlandse beleid betekent voor de toekomst.