Sligro Beheer NV

Overeenstemming over overgang Golff naar EMTÉ Franchise

De leden van de Golff-Gebruikersvereniging hebben ingestemd met de transformatie van Golff naar EMTÉ Franchise.

De Golff-franchisers en Sligro Food Group zijn al geruime tijd in gesprek over een eventuele overstap van de Golff-formule naar de EMTÉ-formule. Deze transformatie is een van de beoogde stappen die Sligro Food Group heeft gecommuniceerd in het kader van haar op 30 maart 2009 gepubliceerde Masterplan Foodretail.

Het principe-akkoord, dat de afgelopen maanden tussen de directie van Sligro Food Group en het bestuur van de Golff-gebruikersvereniging was bereikt, is in de algemene ledenvergadering van 17 februari 2010 door de leden van de Golff-gebruikersvereniging bekrachtigd.

Voor de zomer van 2010 zullen de eerste vijf Golff-winkels worden omgebouwd naar de EMTÉ-formule. Na de zomer zal over de fasering van de ombouw van de overige vestigingen worden beslist.

Veghel, 17 februari 2010

Namens directie Sligro Food Group N.V.

J.H.F. Pardoel, directeur Foodretail