Partij voor de Vrijheid (PVV)

Tekort op medisch specialisten - Kamervragen
woensdag 17 februari 2010

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van VWS over het bericht 'Onderzoek darmkanker later door specialistentekort'.


1.)
Bent u bekend met het bericht 'Onderzoek darmkanker later door specialistentekort' (*).


2.)
In april 2009 meldde de Nederlandse Vereniging van mdl-artsen al dat er een groot tekort aan specialisten was voor maag-, darm- en leverziekten. Wat heeft u toen voor maatregelen genomen?


3.)
Volgens het UMC Groningen kunnen verpleegkundige-endoscopisten ingezet worden bij dikkedarmonderzoek. Heeft u dat laten meewegen bij de capaciteitsberekening?


4.)
Volgens de Gezondheidsraad kunnen jaarlijks 1400 sterfgevallen voorkomen worden door screening op darmkanker. U stelt pas een besluit over de invoering te kunnen nemen in het voorjaar van 2011. Vindt u niet dat snelheid geboden is zodat dit jaar al 1400 sterfgevallen voorkomen kunnen worden?

(*) Skipr, 16 februari 2010