Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Veilige samenleving

Brief aan de Tweede Kamer met beleidsreactie op POLDIS 2008 - Criminaliteitsbeeld Discriminatie

16 februari 2010

In deze brief gaan de ministers van BZK en Justitie in op POLDIS 2008
- Criminaliteitsbeeld Discriminatie, een landelijk overzicht en analyse van politiegegevens over discriminatie-incidenten in het jaar 2008. Ook wordt aandacht besteed aan de effecten van de landelijke voorlichtingscampagne Antidiscriminatie.

Bestanden


* Brief aan de Tweede Kamer met beleidsreactie op POLDIS 2008| Pdf-icoon Pdf-bestand Zie het origineel

* Iedereen is gelijk, handreiking lokale aanpak van discriminatie| Pdf-icoon Pdf-bestand