Ingezonden persbericht


ACTA-onderhandelingen blijven groot gevaar voor internet

Een recent uitgelekt verslag van de geheime ACTA-onderhandelingen neemt de zorgen over de gevolgen voor internet niet weg. Bovendien zullen de onderhandelingen voorlopig geheim blijven. Uit het verslag, dat is opgesteld door de onderhandelaar van de Europese Unie (Pedro Velasco Martins), blijkt dat een vergaand voorstel van de Verenigde Staten over online handhaving is besproken. De Verenigde Staten willen onder meer, zo bleek uit een commentaar van de EU,

providers filterverplichtingen opleggen, gebruikers afsluiten van het internet als sanctie voor auteursrechtinbreuk en tussenpersonen daarvoor aansprakelijk stellen. Het voorstel is niet openbaar en het staat dus niet vast wat de exacte wensen van de Verenigde Staten zijn. Het ACTA-verdrag is zo gevaarlijk, omdat de ruimte voor individuele landen om dit niet te implementeren heel beperkt zal zijn als het verdrag eenmaal is aangenomen.

De onderhandelende partijen hebben daarnaast afgesproken dat ze de onderhandelingen nog steeds geheim houden. Zij zullen slechts de "gezamenlijke samenvatting" (joint summary) van de onderhandelingen bijwerken. Daarin zou ook worden ingegaan op "unjustified rumours" over internetafsluiting als sanctie voor auteursrechtinbreuk - hoewel dit toch echt uit het eerdergenoemde commentaar blijkt. Er is geen overeenstemming over het publiceren van de onderhandelingsteksten. De Europese Commissie zou overigens geen bezwaar hebben tegen publicatie, mits de andere partijen ook akkoord zijn, zo blijkt uit het verslag.

Andere onderwerpen die blijkens het verslag aan de orde kwamen, zijn civiele handhaving en douanemaatregelen. Met betrekking tot de civiele handhaving is onder meer besproken welke maatregelen rechthebbenden kunnen nemen en hoe schadevergoeding bij IE-inbreuk wordt berekend. Ook zou er vooruitgang zijn geboekt op een "uitzondering voor privé-bagage", zodat de douane niet privé-iPods en -laptops in beslag zou mogen nemen of doorzoeken.

De onderhandelingen hebben plaatsgevonden op 26 tot 29 januari 2010. Aanwezig waren Australië, Canada, de Europese Unie, Japan, Korea, Mexico, Marokko, Nieuw Zeeland, Singapore, Zwitserland en de Verenigde Staten. Op 12 tot 16 april en mogelijk in de week van 7 juni zou een nieuwe onderhandelingsronde plaatsvinden. De partijen willen het verdrag sluiten in 2010.

Afbeelding van kevinspencer, 'To the Internets', uitgebracht onder een Creative Commons Attribution 2.0 Generic licentie.

Dit bericht is geschreven door Ot van Daalen, gepubliceerd op 02/17/2010 om 7:04 pm