Ingezonden persbericht


Persbericht

Alkmaar, 17 februari 2010

Stichting Yxie is enorm verheugd dat het Gemeentebestuur van Alkmaar op 16 februari 2010 de gunning voor de bouw van Yxie op het Doelenveld heeft verleend. Deze gunning is een vervolg op het historische besluit dat de Gemeenteraad in november 2009 heeft genomen om de realisering van Yxie mogelijk te maken. In 2010 wordt begonnen met het bouwrijp maken. In maart 2011 wordt de start van de bouw verwacht. Waarna de verwachting is dat YXIE in 2013 de deuren opent. Eindelijk wordt een tien jaar durende belofte aan Provadja ingelost en kan Alkmaar zich opmaken voor een prachtige toekomst met Yxie op het Doelenveld.

Willem Laan, voorzitter van YXIE en Provadja is zeer tevreden met het resultaat: "Dit college heeft uitvoering gegeven aan de breed gedragen wens om een oplossing te vinden voor de huisvestingsnood van Provadja, en voor de leegstand van het voor de stad zo belangrijke Doelencomplex. Met YXIE groeit er een fantastische cultuurpodium in de stad. Het is bijzonder om dit project met vereende krachten uit de kunst, het onderwijs en het bedrijfsleven uit de regio tot stand te brengen."