Universiteit van Amsterdam

Waterhuishouding darm mogelijk van invloed op obstipatie zuigelingen
Promotie Geneeskunde

woensdag 17 februari, 10.00 uur
Bij 99 procent van de gezonde zuigelingen vindt de eerste ontlasting, meconium, binnen 48 uur plaats. Bij te vroeg geboren of te lichte kinderen is de meconiumlozing vaak vertraagd. Noor Bekkali onderzocht de duur van de meconiumlozing als maat voor darmmotiliteit (de werking van de darm). Daarnaast keek ze naar karakteristieken van de ontlasting met als doel het ontwikkelen van een ontlastingsschaal voor kinderen onder de twee jaar: de Amsterdam infant stool form scale. Obstipatie (verstopping) komt zowel bij zuigelingen als bij oudere kinderen veel voor. Meestal wordt geen lichamelijke oorzaak gevonden. Bekkali laat zien dat de waterhuishouding van de darm, die mede bepaald wordt door chloorsecretie, mogelijk een rol speelt. Na een jaar intensieve behandeling heeft de helft van de kinderen met obstipatie nog altijd klachten. Bekkali vergeleek daarom ook effectiviteit en bijwerkingenprofiel van een aantal nieuwe en bestaande laxeermiddelen. Mw. N. Bekkali: Constipation in Infancy and Childhood. New Insights into PathoPhysiological Aspects and Treatment. Promotor is dhr. prof. dr. H.S.A. Heymans.
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam.

Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929. Onder aan deze agenda vindt u de rubriek Hoogleraarsbenoemingen.