Gemeente Almere

Start OMALA

17-02-2010 | Start: 17:00 | Eind: 17:30 | Locatie: Café-restaurant Flantuas op bedrijventerrein Lelystad Airport, Emoeweg 4.

Op woensdag 17 februari wordt het startsein gegeven voor een bijzondere samenwerking tussen de provincie Flevoland en de gemeentes Lelystad en Almere. De gemeenteraden van Lelystad, Almere en Provinciale Staten van Flevoland hebben ingestemd met de oprichting van de Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA). De partijen hebben de handen ineen geslagen, omdat zij de ambitie hebben gezamenlijk een hoogwaardig bedrijventerrein in de buurt van Lelystad te realiseren. Daartoe investeren de drie partijen allemaal EUR1 miljoen.

De aandeelhouders tekenen de samenwerkingsovereenkomst ter oprichting van OMALA op woensdag 17 februari, 17.00 uur tijdens de eerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daarmee ontstaat een uniek samenwerkingsverband, van drie overheidspartijen die gezamenlijk gebiedsontwikkeling ter hand gaan nemen.

Ontwikkelingsgebied

Het ontwikkelingsgebied van OMALA dat in ` Structuurplan Lelystad 2015' als Larserknoop is aangeduid, ligt tussen Lelystad Airport en rijksweg A6. Het beslaat in totaal ca. 660 hectare, nu nog grotendeels in gebruik als landbouwgrond. Het noordwestelijke deel is al ingericht als bedrijventerrein onder de naam Larserpoort. De verdere ontwikkeling zal gefaseerd gebeuren. Naar verwachting is in het jaar 2031 het businesspark volledig uitgegeven.

Belangrijke versterking van de economische structuur van Flevoland

De ontwikkeling van het gebied ten zuiden van Lelystad door OMALA is kansrijk vanwege de aanwezigheid en verwachte groei van Lelystad Airport. Recent hebben de ministers Eurlings en Cramer het aanwijzingsbesluit genomen dat verlenging van de start- en landingsbaan en de komst van grotere vliegtuigen mogelijk maakt. Realisering van het nieuwe bedrijventerrein levert naar verwachting in de 1^e fase (tot 2020) 4.100 arbeidsplaatsen op. OMALA is een belangrijke versterking van de economische structuur van Flevoland en draagt ook sterk bij aan de economische Schaalsprong van Almere.

Programma:

Vanaf 16.30 uur Ontvangst gasten
17.00 Toespraak en samenwerkingshandeling door de betreffende bestuurders
17.30 Napraten met hapje en drankje
Nieuwjaarsreceptie 2010