Rechtbank Zutphen


Uitspraken bestuursrecht woensdag 17 februari

Zutphen, 15 februari 2010 - De bestuursrechter doet op woensdag 17 februari 2010 om 9:00 uur in openbare zitting uitspraak in de hierbij vermelde zaken.

Reguliere bestuursrechtelijke zaken
Zaaksnummer
07/457
09/1206
09/220
09/668
08/2099
09/778
08/2299
09/95
08/1704
08/1836
08/1711
08/1712
09/280
09/801
09/779
09/788
09/712
09/409
09/472
09/1124
08/868
08/2084
09/223
09/372
09/1717
09/1347
09/1646
09/1653
09/532
09/1579
09/1073
09/856
09/324
08/2152
09/410

Vreemdelingenzaken
Zaaksnummer

--

Voorlopige voorzieningen
Zaaksnummer

--

Bewaringzaken
Zaaksnummer

--

Deze lijst is opgemaakt onder voorbehoud van wijziging.

Uitspreken in het openbaar
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat bestuursrechtelijke uitspraken in het openbaar moeten worden gedaan. De uitspraken in bestuursrechtelijke zaken worden in de rechtbank Zutphen eenmaal per week op woensdag in een openbare zitting gedaan. De zitting begint om 9:00 uur en is voor iedereen toegankelijk.

Ter zitting wordt de beslissing van de rechtbank meegedeeld. De motivering van de beslissing wordt in beginsel niet meegedeeld. Partijen vinden die in het afschrift van de uitspraak, dat hen schriftelijk wordt toegezonden. Ter zitting wordt geen afschrift van de uitspraak verstrekt. De zaken die in aanmerking komen voor publicatie op www.rechtspraak.nl worden op de dag van de openbaarmaking na 13:00 uur gepubliceerd.

In de correspondentie en bij de aanvang van de behandeling van de zaak worden de zaaksnummers bekend gemaakt. De media treffen de zaaksnummers aan op de ter inzage gelegde en/of toegezonden zittingslijsten. De vermelde zaaksnummers op dit overzicht geven aan of een zaak deze week wordt uitgesproken.

De openbare uitsprakenzitting vindt plaats in:
Gerechtsgebouw te Zutphen
Martinetsingel 2
7201 DT ZUTPHEN

Bron: Rechtbank Zutphen
Datum actualiteit: 15 februari 2010 Naar boven