Stadsdeel Amsterdam-Noord

Uitnodiging

Feestelijke huldiging straatportiers Van de Pekbuurt

Op woensdag 17 februari huldigt Harm-Jan van Schaik (portefeuillehouder leefomgeving) jeugdige straatportiers voor de Van der Pekbuurt. De straatportiers zijn kinderen van 8 tot 12 jaar die in Van der Pekbuurt wonen. In samenwerking met stichting "De Bakkerij" zijn deze kinderen opgeleid om hen meer betrokken te maken bij hun eigen buurt. Zij gaan elke woensdagmiddag onder begeleiding de buurt in om de wijk schoner, leuker en veiliger te maken. Zij zijn de ogen en oren van de buurt en signaleren niet alleen maar ruimen ook zelf op of helpen iemand met oversteken. De straatportiers zijn te herkennen aan hun tenue en identificatiepasje. De portiers en hun begeleiders werken samen met verschillende partijen in de buurt zoals politie, woningbouwcoöperaties, de reinigingsdiensten en buurtvaders.

De kinderen hebben bovendien een kunstwerk gemaakt met als thema `Mijn Droomwijk'. Dit werk zal in de buurt getoond worden. Een deel ervan wordt geveild tijdens de huldiging. De opbrengst van de veiling gaat naar Haïti.

Programma:


* 14.30 uur Inloop en verkoop lootjes voor de veiling van het kunstwerk

* 15.00 uur Welkomstwoord door Saar van Blaaderen (de Bakkerij) en Sjoerd Ghijssen (Project `Noord Netjes')

* 15.05 uur Speech Harm-Jan van Schaik en uitreiking diploma's straatportiers

* 15.25 uur Speech Frits de Wolff (buurtmeester) Onthulling en veiling kunstwerk `Mijn Droomwijk'
* 15.30 uur Toelichting Lucienne Kleverlaan (kunstenares) en de straatportiers over het te veilen kunstwerk
* 15.35 uur start veiling

* 15.45 uur muziek, hapjes en drankjes

* 16.00 uur einde programma

Locatie: Buurtcentrum Ons Huis, Papaverhoek 1

U bent van harte uitgenodigd deze huldiging bij te wonen.