Gemeente Apeldoorn

Zuidbroeks eerste energieneutrale woning geeft voorbeeld

Op woensdag 17 februari verricht wethouder Michael Boddeke de officiële opening van het Energieneutraal Demohuis Zuidbroek aan de Kleine Vos 67 in Zuidbroek. Het huis is door de familie Van Gessel particulier ontwikkeld. Eind 2008 werd begonnen met de bouw. Tijdens de bouw ontstond het idee om de woning energieneutraal te maken, zodat deze zou kunnen gaan fungeren als demonstratiewoning.

Het demohuis laat zien dat energieneutraliteit bereikt kan worden met bestaande technieken en verder dat daarvoor een omvangrijk pakket maatregelen nodig is. Absoluut onontbeerlijk is de samenwerking tussen de vele partijen zoals de aannemer, de installateur en de gemeente. De energieneutraliteit wordt bereikt dankzij zware woningisolatie, duurzame warmtelevering, de meest zuinige elektrische verlichting en apparaten en duurzame elektriciteitopwekking uit zonne-energie. Door geavanceerde 'monitoring' en regeling van het energieverbruik (domotica) is het mogelijk om bewuster energie te gebruiken en er daardoor zuiniger mee om te gaan. Een en ander is met veel enthousiasme gerealiseerd door de familie Van Gessel.

De benodigde extra investeringen van ongeveer ¤ 35.000 werden mogelijk door een eigen bijdrage van de eigenaar gecombineerd met een subsidie vanuit de Europese Unie (in het kader van het 'Sorcer'-project). Voor de financiering van de meerkosten is gebruik gemaakt van de Duurzaamheidslening van de gemeente Apeldoorn.

Einde persberichtGemeente Apeldoorn