Ingezonden persbericht


Persbericht

DATUM 17 februari 2010

Officiële start KVO-project bedrijventerreinen H2O-gemeenten

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) zal binnen een half jaar een feit zijn voor de bedrijventerreinen Netelhorst (Hattem), Europaweg (Heerde), Voskuil/Wezep-Noord (Oldebroek) en het nieuwe Bedrijvenpark Hattemerbroek. Op 15 februari werd als eerste stap om het Keurmerk te verkrijgen de KVO- Intentieverklaring getekend door onder andere de drie lokale bedrijvenkringen en de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek, politie, brandweer, Kamer van Koophandel, de Coöperatieve Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark Hattemerbroek U.A. en MKB-Nederland.
Hiermee spraken zij de intentie uit om de criminaliteit, overlast en onveiligheid op de voornoemde bedrijventerreinen in gezamenlijkheid aan te pakken.

Met het KVO-project hopen de gemeenten en partners het ondernemersklimaat en de aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen te verbeteren. Criminaliteit, overlast en onveiligheid vormen een hardnekkig probleem voor de ondernemers en hun personeel, bezoekers en omwonenden.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen biedt de mogelijkheid om gezamenlijk "leefbaarheids-" en veiligheidsmaatregelen te treffen. Hierbij kan worden gedacht aan collectieve beveiliging, brandpreventie, beheer en onderhoud van de openbare ruimte en parkeren.

In heel Nederland worden momenteel veel bedrijventerreinen veiliger gemaakt met behulp van de KVO-methode. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van de werkwijze. Schade vermindert aanzienlijk en het gevoel van veiligheid neemt in belangrijke mate toe. MKB-Nederland begeleidt dit soort bedrijventerreinen en biedt kosteloos hulp aan door de inzet van procesbegeleiders KVO-B.

Bij samenwerkingverbanden met de overheid en/of subsidieregelingen ­ zoals de VKB regeling (Veiligheid Kleine Bedrijven) ­ is het KVO een vereiste.

EINDE PERSBERICHT