Gemeente Cromstrijen


Raad spreekt zich niet uit over Numansdorp Zuid

17-02-2010

In de raadsvergadering van 16 februari 2010 stonden de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van de plannen voor de polders ten zuiden van Numansdorp op de agenda. Dit belangrijke agendapunt werd echter niet aangeroerd. De raad vond de uitgangspunten dusdanig belangrijk dat zij besloot het agendapunt door te schuiven naar de eerstvolgende vergadering van de nieuwe raad. Na de verkiezingen op 3 maart 2010 wordt deze nieuwe raad gevormd. Haar eerste vergadering is in mei 2010.