Gemeente Den Haag

17 februari 2010

Glasvezel voor alle Hagenaars

Den Haag gaat samen met marktpartij Reggefiber een voorstel uitwerken om alle Hagenaars de komende 10 jaar aan te sluiten op een supersnel glasvezelnetwerk (Fiber to the Home). De komende maanden wordt onderzocht hoe Den Haag op een economisch verantwoorde wijze kan aansluiten op een toekomstvaste, symmetrische glasvezelinfrastuctuur voor hoogwaardige telecommunicatiediensten. Het college wil hiermee de economie versterken en een sociaal-economische hefboom in werking zetten.

Dit onderzoek is een logisch vervolg op hetgeen in 2004 is vastgesteld in de nota 'Glas Helder! Breedband voor elke Hagenaar en een oppepper voor de stedelijke economie' van de commissie-Andriessen. Sindsdien is er ge´nvesteerd in de aanleg van een 'Cityring', glasvezelnetwerken op diverse bedrijventerreinen (onder meer Forepark) en de aansluiting van scholen, zorg- en cultuurinstellingen via stichting Glaslokaal.

Om alle Hagenaars, midden- en kleinbedrijf en ZZP'ers o.a. werkzaam in de zorg, internationale instellingen, creatieve industrie, te voorzien van dit supersnel breedband is een aanzienlijke, rendable investering nodig. Den Haag onderzoekt of samen met Reggefiber, een joint venture van Reggeborgh en KPN, deze aanleg versneld en verbreed kan worden.

Verantwoordelijk ICT-wethouder Frits Huffnagel: 'De gemeente hecht belang aan deze nieuwe infrastructuur naar alle Haagse woningen, die open, toekomstvast, symmetrisch en schaalbaar is en blijft, omdat dit de stad gereed maakt voor de toekomst. Bijkomend voordeel is dat het ook nog leidt tot vermindering van energieverbruik en uitstoot van CO2.'

Het voorstel past prima binnen de maatregelen van het college om de economische recessie te bestrijden: de huidige zwakke conjunctuur, de oplopende werkeloosheid en het belang van duurzaamheid vraagt om een stimulans.

Wethouder Huffnagel: 'Den Haag wil met de aanleg van de nieuwe open communicatie infrastructuur zijn positie verzekeren aan de top van duurzame en innovatieve Europese steden. De aanwezigheid van deze volgende generatie communicatie infrastructuur is straks een voorwaarde om bewoners en bedrijven goed te kunnen bedienen en dat is weer nodig om de Haagse economie bloeiend te houden.'

De gemeente Den Haag stelt stevige eisen aan deze nieuwe infrastructuur, zij dient:
├ó-┬Ć open toegankelijk voor alle dienstenaanbieders te zijn, conform voorwaarden OPTA;
├ó-┬Ć toekomstvast voor minimaal 25 jaar (en naar alle waarschijnlijkheid meer) te zijn;
├ó-┬Ć symmetrisch te zijn: even snel kunnen up- als downloaden; ├ó-┬Ć schaalbaar te zijn en te blijven: snelheden van 10 Gb/s zijn in de toekomst denkbaar.

Nadrukkelijk stelt het college de aanleg van het glasvezelnetwerk niet te gaan subsidi├źren. Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt de komende maanden de samenwerking met Reggefiber uitgewerkt, waarbij complexe juridische- en financi├źle vraagstukken worden onderzocht en geanalyseerd. Rond de zomer van 2010 worden de conclusies verwacht, die worden voorgelegd aan B&W en de gemeenteraad voor verdere besluitvorming.
Gemeente Den Haag