Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T | | |
|Europoort/Rotterdam, 17 februari 2010     |                |
|                                       |
|HES BEHEER VERWACHT 24% VERBETERING OPERATIONEEL RESULTAAT          |
|                                       |
|De directie van H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam verwacht dat het       |
|genormaliseerde netto jaarresultaat over 2009                 |
|(exclusief bijzondere baten en lasten) rond E 16,7 miljoen zal uitkomen, bijna|
|24% hoger dan 2008 (E 13,5 miljoen).                     |
|Het nettoresultaat zal naar verwachting met 16% verbeteren tot E 16,7 miljoen |
|(2008 E 14,4 miljoen).                            |
|                                       |
|Op 9 december werd nog de verwachting uitgesproken dat het genormaliseerde  |
|nettoresultaat van 2008 met                          |
|ten minste 10% zou worden overtroffen.                    |
|De winstverwachting is naar boven bijgesteld vanwege bovengemiddeld goede   |
|operationele resultaten in                          |
|december.                                   |
|                                       |
|De definitieve cijfers met toelichting worden 17 maart 2010 nabeurs      |
|bekendgemaakt.                                |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|Directie H.E.S. Beheer N.V.                          |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|