JOVD

Gezocht: Minister-president

Nederland zoekt 'Een nieuwe Topper!'

Den Haag, 17 februari 2010 - IInspirerend. Daadkrachtig. Betoond leiderschap. Het Nederlandse volk is op zoek naar iemand die in staat is een land goed te besturen en die capabel en doelgericht leiding kan geven aan een team van 20 of meer bewindslieden. Kandidaten dienen feeling te hebben met wat er speelt onder de bevolking, in staat te zijn fouten toe te geven en het welzijn van Nederland boven het pluche te stellen. Sollicitanten uit de ambtenarij zijn bij voorbaat uitgesloten.

Het Nederlandse volk is op zoek naar nieuw talent. De huidige Minister-president maakt Nederland en zichzelf belachelijk. Hij betoont - net als verscheidene andere bewindslieden - slecht leiderderschap, uitstelleritis en een totaal gebrek aan zelfreflectie. Met de kennis van nu betreurt het Nederlandse volk daarom dat deze man hen is opgedrongen. De burger vindt dit kabinet één grote bak ellende en ziet geen hoop meer op verbetering. Verscheidene pogingen tot een voortgangsgesprek zijn jammer genoeg afgeslagen en dwingende moties tot verandering zijn geblokkeerd door plucheplakkende partijen. Gelukkig ziet het Nederlandse volk ook in dat de houdbaarheidsdatum van de huidige Minister-president - en het kabinet - haar er einde nadert. Daarom loopt ze al vooruit op de feiten en opent bij deze een eerste sollicitatieronde. Nederland zoekt 'Een nieuwe Topper!'

De nieuwe Nederlandse premier moet tenminste aan de volgende functie-eisen voldoen:


* Toont visie en daadkracht. In staat om moeilijke besluiten te nemen.
* Moet in staat zijn het vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen.
* Is sociaal en betrokken. Het algemeen nut is leidend bij het maken van beslissingen.
* Betoont zelfreflectie. Gebruikt de kennis van nu om het handelen van gister te beoordelen.
* Heeft voldoende ervaring in meerdere sectoren van de Nederlandse maatschappij (liefst betrokken geweest in zowel bedrijfsleven, publieke en semi-publieke sector)
* In staat om de overheid transparanter, doelgerichter en kleiner te maken.
* Heeft ten allen tijden de regie van het kabinet.
* Wordt niet geleidt door dogma's.

* Ziet onderzoeken als een verrijking en niet als een bedreiging.
* Liberale signatuur is een pré.

Sollicitanten worden verzocht CV en motivatie te sturen aan:

Het Nederlandse volk,
Vertegenwoordigd door de Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA Den Haag


***