Directe Democraten naar kiezer als kabinet valt


Petitie over 30 miljard euro laat iedereen direct stem uitbrengen

DEN HAAG, 20100217 -- De Politieke Vereniging Directe Democraten neemt niet aan de verkiezingen deel. Wel is een internet-petitie gereed gemaakt om burgers, belastingbetalers en stemgerechtigden hun stem te laten uitbrengen over de financien in het land en de verantwoording die moet worden afgelegd.

De Politieke Vereniging Directe Democraten werd in 2002 bij de introductie van de euro opgericht. Ontwikkelingen op het gebied van economie en financien in Europa en in de wereld worden op de voet gevolgd.

De overmeestering van ABN AMRO door het bankentrio in 2007 werd eerst mogelijk doordat door de Minister van Financien verklaringen van geen bezwaar afgegeven werden met brieven van 17 september 2007.

Via www.directedemocraten.nl is een petitie te zien voor de Minister van Financien. De petitie is juist nu bij dreiging van een kabinetscrisis van betekenis.

De petitie is ook bekend bij de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer.

' Wij willen 30 miljard euro terug. '