Gemeente Sneek


Geen verkiezingen gemeenteraad Sneek op 3 maart

Gemeenteraadsverkiezing in Sneek uitgesteld Vanwege de fusie van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel per 1 januari 2011, worden er op 3 maart geen verkiezingen gehouden voor nieuwe gemeenteraden in deze vijf gemeenten. Dit in tegenstelling tot de meeste gemeenten in ons land waar op die datum wel gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden.

De verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad voor de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân worden in de vijf gemeente halverwege de maand november van dit jaar gehouden, zodat bij de start van de nieuwe gemeente op 1 januari 2011 de nieuwe gemeenteraad aan de slag kan. De definitieve datum voor de uitgestelde gemeenteraadsverkiezingen in deze regio moet nog worden vastgesteld.