Nieuwe supermarkt Vomar Voordeelmarkt verbruikt 35% minder energie

03/03/2010 10:45

Vomar Voordeelmarkt

Heerhugowaard, 3 maart 2010 - In de nieuwe wijk Stad van de Zon te Heerhugowaard is vanmorgen een zeer energiezuinige supermarkt geopend. Het betreft een 2000 vierkante meter grote winkel van Vomar Voordeelmarkt. Ten opzichte van vergelijkbare supermarkten ligt het energieverbruik ruim 35% lager. Het project is door Vomar Voordeelmarkt in samenwerking met o.a. TNO, de provincie Noord-Holland en SenterNovem gerealiseerd.

De woonwijk Stad van de Zon verrijst aan de zuidzijde van Heerhugowaard. In een 120 hectare groot gebied komen 2900 woningen. Mede door het grootschalige gebruik van zonnepanelen, windmolens en optimale isolatie wordt de wijk emissieneutraal.

Vomar Voordeelmarkt realiseerde in Stad van de Zon een supermarkt, die dankzij een combinatie van technische maatregelen, jaarlijks 69 ton CO2 minder uitstoot dan een vergelijkbare winkel. Dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door 658.000 autokilometers. Vomar Voordeelmarkt koos onder meer voor het hergebruik van warmte uit koel- en vriesinstallaties. De hoeveelheid energie die daardoor weer kan worden benut staat gelijk aan 55.000 kubieke meter aardgas. Andere maatregelen zijn: LED-verlichting en dag- en nachtafdekkingen op vriezers en koelingen, het gebruik van zonne-energie, overdekte bevoorrading en het gebruik van een natuurlijk koudemiddel in plaats van het milieubelastende freon. Bij de bouw van de winkel is gekozen voor een duurzame aanpak. Zo werd het magazijn deels onder een isolerende terp aangelegd waardoor er zomers binnen sprake is van een koeler klimaat.

Vomar Voordeelmarkt is met 55 winkels een van de grootste zelfstandige supermarktketens van Nederland. Het bedrijf biedt werk aan ruim 4800 mensen en trekt wekelijks 700.000 klanten. Het marktgebied bestaat uit de provincies Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en een deel van Utrecht.

De opening van de nieuwe winkel is vanmorgen verricht door wethouder Jan Willem de Boer van de gemeente Heerhugowaard. Als geschenk aan de gemeente en als dank voor de inspanningen van wethouder De Boer, is door Vomar Voordeelmarkt vanmorgen een oplaadpaal voor elektrische auto's aangeboden. Deze oplaadpaal zal op korte termijn beschikbaar zijn voor de bezoekers en die kunnen daar dan dit jaar gratis hun elektrische vervoermiddel opladen tijdens het winkelen. Mede op basis van de in deze nieuwe supermarkt opgedane ervaringen zal Vomar Voordeelmarkt de duurzame aanpak in de andere winkels verder versterken.

http://www.vomar.nl