K.V Archivarissen


Digitale depots in Nederland

In het Archievenblad van maart (verschijningdatum 6 maart) komt een inhoudelijke reeks artikelen over de stand van zaken wat betreft de ontwikkeling van een Elektronisch Depot (E-depot) in Nederland. Archiefdiensten bewaren eeuwenoud papier en perkament, maar hoe borgen archiefinstellingen onze digitale informatie voor het nageslacht, in authentiek vorm, betrouwbaar en controleerbaar? De Belg Filip Boudrez van het Expertisecentrum DAVID (het Belgische onderzoeks- en kenniscentrum inzake digitaal archiveren) analyseert de artikelen over E-Depots waarin een viertal instellingen hun aanpak beschrijven. Het betreft drie archiefinstellingen (het Nationaal Archief, het Gemeentearchief Rotterdam en het Stadsarchief Amsterdam) en de Justitiële Informatiedienst. Zijn conclusie is dat er ons nog leuke tijden te wachten staan: de instellingen hebben niet stil hebben gezeten en er zijn de voorbije jaren belangrijke stappen gezet in het uitwerken van digitale archiveringsoplossingen, maar alleen de toekomst zal ons leren of de digitale depots tegen de tand des tijd bestand zijn.

Naast aandacht voor digitale depots bevat het Archievenblad van maart nog meer artikelen. Zie daarvoor de inhoudsopgave.