Watersportverbond - KNWV

Gehandicaptenwatersport officieel geïntegreerd

dinsdag 2 maart 2010

Het Watersportverbond en Gehandicaptensport Nederland hebben vandaag, tijdens de opening van de HISWA, de overeenkomst getekend waarmee de overdracht van de watersport voor mensen met een handicap naar het Watersportverbond formeel wordt bekrachtigd.

Marcel van de Veen brengt de overeenkomst over - foto Wim Haze De overeenkomst, aan de ene oever van het waterbad getekend door
Gehandicaptensport Nederland, werd door Paralympisch zeiler Marcel van de Veen naar de overkant gebracht. Daar voegden voorzitter Hugo Snoekc en secretaris Peter Goossen de handtekeningen toe namens het Watersportverbond.Â

Met deze symbolische overdracht is de integratie van watersporters met een handicap officieel. In 2009 is deze samenwerking gestart tussen beide partijen, om organisatorische integratie van watersporters met een handicap binnen de reguliere watersport te bewerkstelligen. Het Watersportverbond streeft ernaar zowel haar verenigingen als de organisatoren van wedstrijden te stimuleren om gehandicapten toe te laten binnen haar structuren en evenementen.

De ondertekening - foto Wim Haze Bestuurscommissie
Dat het het Watersportverbond ernst is met de overgenomen
verantwoordelijkheid voor de gehandicaptenwatersport blijkt ook wel uit het feit dat er het afgelopen jaar een enquête is gehouden onder alle aangesloten verenigingen. De verenigingen hebben hier positief op gereageerd. Op basis van onder meer deze enquête gaat een
bestuurscommissie aan de slag met de verdere implementatie van de gehandicaptensport binnen het Watersportverbond.

Trots
Gehandicaptensport Nederland is er trots op dat het Watersportverbond binnen het grote project organisatorische integratie als veertigste bond de verantwoordelijkheid voor de gehandicaptensport oppakt. Het Watersportverbond is trots om alle watersporters met een handicap nu binnen haar geledingen te hebben, een doelgroep die al enige jaren de weg naar de verenigingen wist en weet te vinden.

Met hulp van NOC*NSF, Fonds Gehandicaptensport â met name 1% Fair Share partner Delta Lloyd - en de Stichting Wedstrijdzeilen
Gehandicapten is één en ander, ook financieel, mogelijk gemaakt.

Foto's Wim Haze.