Hollandse Delta

Wetering goed verlopen

Test waterberging Strypse Wetering goed verlopen

Publicatiedatum : 3 maart 2010

RIDDERKERK, 3 maart 2010 - Tussen 15 en 25 februari heeft waterschap Hollandse Delta met succes de waterberging in de Strypse Wetering op Voorne Putten getest.

De test is goed verlopen en er zijn geen problemen opgetreden. Er zijn wel enkele aandachtspunten, zoals de werking van de geplaatste kunstwerken, de stuwen bijvoorbeeld. Hier moeten enkele kleine aanpassingen aan gedaan worden, zodat ze optimaal functioneren. Het doel van de test, het peil van 75 cm boven de oorspronkelijke peilen (-1.75 en -2.00 NAP), werd donderdagavond 25 februari bereikt. Het waterschap laat het waterbergingsgebied nu leeglopen. Naar verwachting duurt dit enkele weken om schade bij het leeglopen te voorkomen.

Het waterbergingsgebied in de Strypse Wetering is een essentieel onderdeel van het project Kreekherstel Strypse Wetering. De waterberging is bedoeld voor het opvangen van water bij hevige regenval uit het achterliggende gebied. De waterberging ligt tussen de stuw aan de Dwarsdijk en Meertje de Waal. De test is uitgevoerd om na te gaan of de waterberging werkt zoals ontworpen.

Het centrale aanspreekpunt tijdens de test is het Waterschapsloket. Dit loket is 24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend onder telefoonnummer 0900 2005 005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
© Waterschap Hollandse Delta
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||