Gemeente Breda

Huisvesting Primair Onderwijs Breda steeds meer zaak van schoolbesturen

Overhandiging visiedocument huisvesting primar onderwijs, febr.

Op dinsdag 2 maart hebben wethouders Marja Heerkens (Sociale Zaken) en Henk Snier (Onderwijs) uit handen van de schoolbesturen van het primair onderwijs in Breda een visiedocument ontvangen.

Dit document vormt de basis voor het Meerjaren Plan (MJP) Primair Onderwijs dat elke vier jaar herijkt wordt. Om dit plan optimaal op de wensen van het scholenveld aan te laten sluiten hebben de schoolbesturen het visiedocument opgesteld en aan de gemeente aangeboden. Het is aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders om deze visie en de uitwerking daarvan te implementeren in gemeentelijk beleid.

De visie die opgesteld is door het scholenveld wordt ook breed gedragen door de maatschappelijke partners zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, Kobergroep, corporaties, Stichting MEE, IMW (instituut voor maatschappelijk welzijn), Surplus Welzijn, SKON Kinderopvang en GGD.

Door het onderwijs- en het maatschappelijk veld aan elkaar te koppelen is een visie overlegd waar alle partners zich in kunnen vinden. Op die manier kan iedere partij zijn eigen rol optimaal vervullen en kunnen de partijen elkaar versterken waar dat nodig of gewenst is.

Talentencentrum
Onderdeel van de visie is het ontwikkelen van een zogenoemd âtalentencentrumâ in een wijk. Hoewel de opvoeding van kinderen in eerste instantie een verantwoordelijkheid is van ouders, nemen ook scholen, kinderopvang of sportverenigingen verantwoordelijkheid voor opvoedkundige taken. Dat wordt vertaald in de ambitie om in de wijken talentencentra te ontwikkelen. Daarmee krijgen kinderen in hun eigen wijk alle kansen om hun kennis en creatieve talenten breed te ontwikkelen in een doorlopende leerlijn.

Vervolg
Het nieuwe college bepaalt of zij zich in de visie herkent en of het plan vervolgens wordt geïmplementeerd in gemeentelijk beleid.

Via de link hieronder is het visiedocument in te zien.

rt 2010

Strategische Visie Huisvesting Primair Onderwijs Breda