Eerste Kamer der Staten Generaal

Expertbijeenkomst âNatuurbeleidâ uitgesteld

3 maart 2010

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in haar commissievergadering van 2 maart 2010 moeten besluiten de expertbijeenkomst âNatuurbeleidâ, die gepland stond voor 10 maart 2010, uit te stellen.

Reden voor het commissiebesluit is dat de expertbijeenkomst was bedoeld als voorbereiding op het beleidsdebat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over Natuurbeleid in de Eerste Kamer op 13 april 2010. Op 2 maart 2010 had de Eerste Kamer eerder besloten dat in verband met de demissionaire status van het kabinet Balkende IV de meeste voorgenomen beleidsdebatten, waaronder dat met de minister van LNV, worden afgezegd.

De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Eerste Kamer is overigens voornemens om, in samenwerking met het Rathenau Instituut en Alterra, zodra dit mogelijk is de expertbijeenkomst alsnog te laten plaatsvinden. Zodra hierover een nieuw besluit is genomen, zult u daarover een bericht vinden op deze website.