Kabinet maakt energiebesparing onmogelijk voor particuliere verhuurder


Desastreus voorstel tot aanpassing woningwaarderingsstelsel

AMSTERDAM, 20100303 -- Kort voor zijn aftreden heeft oud-minister Van der Laan (Wonen) de Tweede Kamer voorgesteld het woningwaarderingstelsel (WWS) zodanig te veranderen dat het isoleren van zo'n 200.000 huurwoningen voor kleine particuliere woningverhuurders economisch onhaalbaar wordt. Binnenkort beslist de Tweede Kamer over de wijzigingen in het WWS. Vastgoed Belang, sinds 1894 de belangenorganisatie van particuliere woningverhuurders met 7.000 leden en 180.000 woningen, vindt het unfair dat de minister grootschalige verhuurders bevoordeelt boven de kleine. Als de grote verhuurders recht hebben op 44 procent belastingaftrek dan hebben de kleine dat ook. Vastgoed Belang dringt er daarom bij de Tweede Kamer op aan dat zij alleen akkoord gaat met dit belastingvoordeel, als dit voor de kleine verhuurders ook geldt.

Het belastingvoordeel dat de minister met de grote verhuurders is overeengekomen, kost de staat 288 miljoen euro. Daarom bepleit Vastgoed Belang een effectievere methode die de overheid geen geld kost om te bevorderen dat huurwoningen energiezuiniger worden. Vastgoed Belang stelt voor dat de huren omhoog gaan met maximaal het bedrag dat de huurder op zijn stookkosten bespaart. Voorwaarde is dat de verhuurder een redelijk rendement kan maken op zijn investering in energiebesparing. De Huurcommissie heeft daarvoor al een formule ontwikkeld. Zo kan de overheid de 288 miljoen voor fiscale aftrek in de schatkist houden en bereikt de minister zijn doelstelling dat woningen energiezuiniger worden.

De minister wil de bonafide verhuurder dwingen te investeren in woningisolatie. Hij doet dat door eerst de huren te verlagen van woningen die zijn voorzien van centrale verwarming en warmte-isolatie. Als de verhuurder extra investeert in warmte-isolatie, mag de huur terug naar het oude niveau. De verhuurder moet dus extra kosten maken om zijn huurinkomsten op peil te houden. Daardoor rendeert de investering niet.

Alleen huisjesmelkers die nooit iets aan hun woningen hebben gedaan krijgen niet eerst een verlaging van de maximaal toegestane huur. Daarmee beloont hij het slechte gedrag van deze verhuurders van woningen met enkel glas en zonder cv, gevel-, vloer- of dakisolatie. Met zijn voorstellen bereikt de minister het omgekeerde van wat hij wil. Het energiezuinig maken van particuliere huurwoningen stopt in plaats van dat de minister daaraan een impuls geeft. Vastgoed Belang, belangenorganisatie van bonafide particuliere verhuurders, vraagt de Tweede Kamer met klem de voorstellen van minister Van der Laan af te wijzen.

Bonafide particuliere verhuurders - vaak zelfstandigen die als pensioenvoorziening hebben geïnvesteerd in huizen - zien de noodzaak van woningisolatie in. Maar de minister kan in redelijkheid niet verlangen dat zij investeringen doen die zij niet kunnen terugverdienen. Het Centraal Planbureau heeft recent becijferd dat de maximaal toegestane huur in het WWS nu al ¤ 4.000 per jaar lager is dan de marktprijs. Huurders die lang zitten, betalen veel minder dan deze maximaal toegestane huur.

Woningcorporaties en andere grote vastgoedbeleggers krijgen 44 procent belastingaftrek voor investeringen in isolatie. Dat verklaart waarom de woningcorporaties, akkoord zijn met de voorstellen van de minister. De 45.000 kleine particuliere woningverhuurders krijgen niets. Zij waren niet eens betrokken bij het overleg over de veranderingen in het WWS.