Ingezonden persbericht


ChristenUnie voor het eerst in meer dan helft gemeenten

De ChristenUnie nodigt leden, vrienden en verslaggevers heden uit voor een feestelijke uitslagenavond in eetgelegenheid Crystal Wines*Food aan het Plein 9a te 's-Gravenhage. De bijeenkomst begint direct nadat de stembussen sluiten, om 21.00 uur. Partijleider André Rouvoet, Kamerleden en bestuurders van de ChristenUnie hopen een vervolgens gezamenlijk een reeks uitslagen te kunnen verwelkomen die de stabiele, betrokken en verantwoordelijke rol van de ChristenUnie in het openbaar bestuur van ons land bevestigt.

De ChristenUnie doet voor het eerst mee aan de verkiezingen in méér dan de helft van de Nederlandse gemeenten. Vier jaar geleden, 7 maart 2006, kon er op de ChristenUnie gestemd worden in 192 van de 419 (41,9 procent) gemeenten waar toen verkiezingen werden gehouden. Nu zijn er ChristenUnie-kandidaten verkiesbaar in 205 van de 401 (51,1 procent) gemeenten waar vandaag verkiezingen gehouden worden. In 167 gevallen gaat het om een zelfstandige ChristenUnie-lijst, in 38 gemeenten om een gezamenlijke lijst met de SGP.

In 18 gemeenten doet de ChristenUnie voor het eerst mee aan de verkiezingen: Appingedam, Bergen op Zoom, Breda, Culemborg, Duiven, Geldermalsen, Harlingen, Landgraaf, Leiderdorp, Littenseradiel, Maastricht, Rhenen, Roermond, Strijen, Teylingen, Tiel,Tilburg, Uithoorn en Nijmegen.

De ChristenUnie brak in 2006 reeds door in steden als Utrecht en Leiden (destijds van 1 naar 2 zetels, gevolgd door deelname aan het college van Burgemeester en Wethouders). De partij hoopt die winst vast te houden en richt nu ook de blik op steden als Amsterdam, Nijmegen en Maastricht (thans nog geen zetel) en Rotterdam (nu één zetel). Overigens zijn er 14 gemeenten waar de ChristenUnie in 2006 meer dan 20 procent van de stemmen haalde. Voorts zijn er 14 gemeenten met méér dan 100.000 inwoners, waar de ChristenUnie een fractie van twee of meer leden heeft.

Met 415 gemeenteraadsleden staat de ChristenUnie vijfde op de ranglijst van de landelijke partijen, gemeten naar het aantal raadszetels (na PvdA, CDA, VVD en GroenLinks). In 86 gemeenten neemt de ChristenUnie deel aan het college van Burgemeester en Wethouders. (Zie ook http://www.christenunie.nl/nl/page/13366)

////////////