Watersportverbond - KNWV

15 maart eerste theorieexamen Groot Motorschip

vrijdag 22 januari 2010

Maandag 15 maart is de eerste mogelijkheid om theorie-examen CWO Groot Motorschip te behalen - een van de nieuwe eisen voor het Groot Pleziervaartbewijs (GPb). Dit bewijs is per 1 juli 2009 verplicht geworden voor het varen met schepen van 25-40 meter.

Om het in bezit te komen van het GPb moet men het examen CWO Groot Motorschip doen bij VAMEX (een theorie- en praktijkexamen). Men moet tevens in bezit zijn van een Klein
Vaarbewijs 2 en een marifooncertificaat.

Het Groot Pleziervaartbewijs (GPb) wordt ook gedurende 2 jaar na inwerkingtreding van de nieuwe wet (dus tot 1 juli 2011) afgegeven in het kader van een overgangsregeling, voor degenen die voor 1 juli 2009 al met dergelijke schepen voeren. Het GPb is gekoppeld aan het Klein Vaarbewijs en even lang geldig (tot de leeftijd van 70 jaar en daarna iedere 5 jaar verlengen).

Meer over de overgangsregeling, het examen CWO Groot Motorschip en het GPb is te vinden op www.vamex.nl.

Wacht niet tot het laatste moment!
Personen die het GPb willen hebben, maar niet per 1 juli 2009 in bezit waren van een Klein Vaarbewijs, zullen in ieder geval het examen CWO Groot Motorschip moeten afleggen willen zij in aanmerking komen voor het GPb. Zij hebben daarvoor de tijd tot 1 juli 2011 want daarna is het Klein Vaarbewijs niet meer voldoende.

VAMEX adviseert echter nadrukkelijk niet tot het laatste moment te wachten. De capaciteit van de theorie- en zeker van de praktijkexamens is begrensd en de wachttijden zouden wel eens kunnen oplopen. Het risico dat u dan niet tijdig uw Groot Pleziervaartbewijs in uw bezit heeft neemt dan toe.

Theorie-examen 15 maart 2010
De eerste theorie-examens CWO Groot Motorschip zullen worden afgenomen op maandag 15 maart 2010 op de examenlocatie te Nieuwegein.
Inschrijven voor dit examen kan uitsluitend telefonisch via
088-4564567. Na dit theorie-examen zullen de data voor de eerste praktijkexamens in overleg met de geslaagde kandidaten worden
vastgesteld.

Examentarieven
De tarieven voor de examens zijn vastgesteld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat:
Theorie-examen CWO Groot Motorschip: EUR 175,-
Praktijk-examen CWO Groot Motorschip: ⬠385,-