Vereniging FME-CWM


---

Evenement

Themamiddag `EMC voor automotive toepassingen'

Datum: 15 maart 2010
Locatie: Helmond

De Nederlandse EMC-ESD Vereniging organiseert op maandag 15 maart 2010 een
themamiddag over de EMC-aspecten van automotive toepassingen. Deze themamiddag vindt plaats in het Automotive House op de High Tech Automotive
Campus in Helmond.

In auto's en andere voertuigen wordt steeds meer gebruik gemaakt elektronica en elektronische systemen voor het regelen, besturen, monitoren van de vele functies en voor de communicatie tussen deze functies, de bestuurder en de buitenwereld. Steeds meer mechanische systemen worden daarbij vervangen door elektronica. Daarnaast maken ook bestuurder en passagiers steeds meer gebruik van elektronica voor communicatie, navigatie en ontspanning.

Het is bekend dat elektronische systemen elkaar kunnen beïnvloeden als gevolg van de elektromagnetische effecten. We spreken dan van elektromagnetische interferentie (EMI). Bij de ontwikkeling van automotive systemen zijn veel maatregelen nodig om te zorgen dat deze systemen elektromagnetisch compatibel (EMC) zijn. Aan alle elektrotechnische producten en systemen worden (wettelijke) EMC-eisen gesteld om er voor te zorgen dat ze onder alle voorzienbare gebruiksomstandigheden ongestoord blijven functioneren en aan de wetgeving voldoen. De EMC-eisen van automotive toepassingen zijn veel strenger dan die van consumentenproducten omdat hier de eisen voor betrouwbaarheid en veiligheid veel stringenter zijn.

De consequenties van EMI in automotive toepassingen kunnen groot zijn en de kosten van correctieve maatregelen achteraf zijn aanzienlijk. In het recente verleden heeft dit bijvoorbeeld geleid tot een `product recall' van een zeer groot aantal auto's vanwege een mogelijk veiligheidsrisico veroorzaakt door elektromagnetische interferentie.

Onderwerpen

Tijdens de themamiddag over EMC van automotive toepassingen wordt door deskundigen van overheid, testlaboratoria en industrie nader inzicht gegeven in de stand van zaken met betrekking tot regelgeving, normen, ontwerpeisen, testen en certificeren. Dit zijn onderwerpen die van belang zijn voor iedereen die verantwoordelijk is voor ontwikkeling, testen en certificeren van dergelijke systemen.

De laatste versie van het programma kunt u vinden op de website van de EMC-ESD Vereniging. Daar kunt u zich ook aanmelden.