Gemeente Sneek


2010

Doe mee aan de Himmelwike 2010

Himmelwike Sneek De gemeente Sneek organiseert dit jaar weer samen met scoutinggroep Tibrag de Himmelwike. De organisatie is in handen van de Himmelwike commissie. De schoonmaakweek wordt gehouden van maandag 15 t/m zaterdag 20 maart.

In 2004 werd de traditionele Himmeldei voor het eerst uitgebreid naar een hele Himmelwike en niet zonder succes: maar liefst 639 leerlingen van 7 scholen en 129 deelnemers aan de zaterdagaktiviteit namen in 2009 deel aan de Himmelwike-activiteiten. Ook dit jaar wil de commissie scholen en burgers van Sneek oproepen om mee te doen met de grote schoonmaak van Sneek.

Himmeljen van de schoolomgeving (van 15 t/m 19 maart): Dit jaar is er in samenwerking met IVN consulentschap Fryslân een lesprogramma ontwikkeld voor de basisscholen. De leerlingen zijn in dit programma onderzoekers, actievoerders en adviseurs. Op 8 februari 2010 is hierover in de bibliotheek in Sneek een bijeenkomst geweest om dit programma toe te lichten. Het gaat nadrukkelijk om een programma wat als aanvullend voor de bestaande Himmelwike activiteiten is bedoeld. Het vergt niet veel voorbereiding, maar geeft de Himmelactiviteiten op school een veel sterker educatief karakter. Het wordt scholen nadrukkelijk aanbevolen om dit te integreren in de bestaande activiteiten.

Er is daarvoor lesmateriaal beschikbaar. Dit kan via het invullen van een aanvraagformulier (zie elders op deze pagina) via het IVN consulentschap Fryslân kosteloos worden verkregen. De data waarop de leerlingen de schoolomgeving gaan opruimen kan worden doorgegeven via de gemeentelijke website. Klik hier en er verschijnt een e-mailformulier waarop de scholen hun deelnamegegevens kunnen invullen.

Voor wie: basisscholen en voortgezet onderwijs in Sneek
Lesprogramma: Mijn Gemeente Schoon Aanwezige hulpmiddelen: prikstokken, handschoen en vuilniszakken.

Himmeljen van het buitenwater van Sneek (zaterdag 20 maart): Tijd: van 08:30 tot 13:00 uur Voor wie: deelname door jong en oud Start locatie: gebouw Scouting Tibrag, De Top 1, industrieterrein 't Ges
Meenemen: waterdichte laarzen of schoenen, regenjas en warme kleren.

* Openingsactiviteiten van de Himmelwike: na de aftrap van wethouder Jan Bargboer vaart de 'Himmelvloot' met diverse flottieljes af naar de buitenwateren van Sneek. Aldaar worden kinderen en volwassen afgezet om in groepjes met vuilniszakken de oevers en bossages van de Houkesloot en delen van het Sneekermeer en andere waterlocaties te Himmeljen. Na afloop is er gezellig napraten en krijgen de deelnemers een kleine surprise aangeboden onder het genot van de traditionele snert in het scoutinggebouw.

Aanmelden voor de zaterdagactiviteit kan bij Jacob Boonstra: Klik hier. Naar aanleiding van uw aanmelding wordt er contact met u opgenomen.

Opgeven kan tot uiterlijk vrijdag 5 maart a.s.