Gemeente Overbetuwe


Informatiebijeenkomst Elst Centraal

---

Maandag 15 maart a.s. is er een informatiebijeenkomst over het project Elst Centraal. Tijdens deze avond wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen van dit project. Ook wordt het voorontwerp bestemminsgplan Elst Centraal, Infra besproken.

Wat is er de afgelopen tijd gebeurd?

Achter de schermen is er veel gebeurd. Zo heeft de gemeenteraad van Overbetuwe de Stedenbouwkundige Visie Elst Centraal vastgesteld. Ook heeft de gemeente een stuk grond bij het station aangekocht van de NS. Wat de gemeente hiermee gaat doen, leggen we u uit tijdens deze bijeenkomst.

Waar en wanneer gaat deze informatieavond plaatsvinden?

Op maandag 15 maart vanaf 19.30 uur, bij Droom aan de Aamsestraat 32, 6662 ND Elst.

Programma

Het programma van deze avond bestaat uit twee delen. U bent de hele avond van harte welkom, maar u mag er ook voor kiezen om naar één gedeelte van de avond (voor of na de pauze) te komen.

Tijdens het eerste deel van de avond wordt er een presentatie gegeven over het project Elst Centraal (van 19.30 tot 20.30 uur). Tijdens het tweede deel van de avond wordt het voorontwerp bestemmingsplan Elst Centraal, Infra toegelicht (van 20.45 tot 21.30 uur).

Voorontwerp bestemmingsplan Elst Centraal, Infra

Voor het project Elst Centraal worden verschillende bestemmingsplannen opgesteld. De eerste fase is het bestemmingsplan Elst Centraal, Infra. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om het spoor uit te breiden en om de tunnels, het busstation en de toegangswegen van en naar het station te maken

Het voorontwerpbestemmingsplan Elst Centraal, Infra ligt vanaf 25 februari gedurende 6 weken ter inzage. Heeft u vragen over dit voorontwerp bestemmingsplan? Tijdens het tweede gedeelte van de avond wordt hierop een toelichting gegeven.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het programma? Dan kunt u contact op nemen met Barbara Hermsen, via b.hermsen@overbetuwe.nl of via telefoonnummer (0481) 362 143.