Gemeente Almelo

Noorderes

24 februari 2010 - Vanaf 15 maart 2010 start de gemeente Almelo met de inrichting van de groenstrook aan de Noorderes ter hoogte van de huisnummers 7 t/m 15.

Wat gaat er gebeuren?

* In de groenstrook wordt een speelplek aangelegd. Er wordt een combinatietoestel met een diversiteit aan speelwaarden geplaatst;
* Daarnaast worden er vijf bomen en heesterbeplanting aangeplant;
* De overige ruimte wordt ingezaaid met gras.

Gevolgen voor het verkeer
Gedurende deze periode zijn de weggedeeltes tijdelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Duur van de werkzaamheden
Het werk start in de week van 15 maart 2010 en duurt, afhankelijk van het weer, 10 werkdagen.
Informatie
Mochten er vragen zijn over de uitvoering van het werk, dan kunt u contact opnemen met de opzichter van het werk de heer M. Luft (0546 541383). Of u kunt contact opnemen met de stadsdeelbeheerder de heer H. Kamp (0546 814883).
Voor vragen over het ontwerp kunt u contact opnemen met de heer R. Hogt (0546 541528).