Gemeente Baarn

Herinrichting deel Nieuw Baarnstraat en omgeving

Vanaf maandag 15 maart wordt het resterende deel van de Nieuw Baarnstraat heringericht. Er wordt ter plaatse van de Sophialaan, Turfstraat en Laanstraat een verkeersplateau aangelegd. Daarnaast komen er fietssuggestiestroken vanaf dit plateau tot aan het al bestaande plateau bij de Nieuwstraat. Hiermee krijgt dit traject dezelfde uitstraling als het deel van de Nieuw Baarnstraat dat vorig jaar is heringericht.

Het werkterrein wordt tijdens het werk afgezet voor het verkeer. Het doorgaande verkeer wordt in twee richtingen omgeleid over de Eemnesserweg, de Brink, Bosstraat, Javalaan en Stationsweg. Deze route wordt aangegeven met borden. Het streven is het werk uiterlijk vrijdag 23 april af te ronden.

Parkeerplaatsen
Door deze herinrichting verdwijnen er een aantal parkeerplaatsen. Deze worden gecompenseerd in de Amalialaan en de Leestraat. De parkeerplaatsen in de Amalialaan worden enerzijds gerealiseerd aan het begin van de straat (zijde Nieuw Baarnstraat). Anderzijds wordt de kruising met de Oude Utrechtseweg gereconstrueerd zodat ook daar parkeerplaatsen ontstaan. De parkeerplaatsen in de Amalialaan worden begin maart gerealiseerd.

In de Leestraat worden nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd door het huidige stopverbod ter plaatse op te heffen. Deze plaatsen worden naar verwachting in april gerealiseerd.