Gemeente Bernheze


beplantingen op

Gemeente haalt in week 11 snoeihout landschappelijke beplantingen op

In week 11 (15 tot 19 maart 2010) haalt de gemeente snoeihout van landschappelijke beplantingen op. Hieronder volgt meer informatie over de werkwijze en de voorwaarden.

Een erf- of landschappelijke beplanting is een beplanting in een landelijke omgeving (buiten de bebouwde kom) die bestaat uit inheemse boom- en struiksoorten. Zo'n beplanting (of landschapselement) is bijvoorbeeld een houtwal, een houtsingel, een bomenrij langs landbouwgronden of een hoogstam fruitboomgaard. Snoeihout uit uw tuin rekenen we niet tot landschappelijke beplantingen.
In het verleden konden eigenaren het snoeihout zelf verbranden. Omdat in onze gemeente een algeheel stookverbod geldt, kan dat niet meer. Daarom halen wij het snoeihout enkele keren per jaar op.

Werkwijze
Als u het snoeihout wilt laten ophalen, kunt u zich tot 8 maart 2010 aanmelden bij de gemeente, telefoon (0412) 45 88 88. U kunt ook onderaan deze pagina het `aanvraagformulier ophalen snoeihout buiten de bebouwde kom' invullen.
U krijgt geen bevestiging van de aanmelding. Het is niet mogelijk om van tevoren aan te geven op welke dag het snoeihout wordt opgehaald. Dit is onder andere afhankelijk van de aangemelde hoeveelheden en de route die wordt gereden.
Bij grote belangstelling kan het voorkomen dat het snoeihout in de eerste dag(en) van de opvolgende week wordt opgehaald.

Voorwaarden
Het snoeihout wordt verbrand in een bio-energiecentrale. Alleen als het hout aan onderstaande kwaliteitseisen voldoet kan het gebruikt worden voor het opwekken van energie. Daarom vragen wij u de volgende voorwaarden in acht te nemen.

- Het hout is afkomstig van onderhoud van erf- of landschappelijke beplantingen.

- Het hout is afkomstig uit het buitengebied van Bernheze (dus buiten de bebouwde kommen van de kernen). De plaats van de bebouwde komborden is hiervoor bepalend.

- Het is uitsluitend schoon snoeihout zonder blad. Wanneer er heel weinig, droog blad aan de takken hangt is dat geen probleem. Coniferen, bladhoudende takken, boomstronken, timmerhout en dergelijke worden niet geaccepteerd.

- Aan het hout mag geen zand/grond zitten. Daarom kunt u het hout het beste op een (redelijk) droge plek neerleggen.

- Het hout mag maximaal zes meter vanaf een verharding op een hoop liggen, anders kan het niet geladen worden. Het moet op het eigen perceel liggen en niet op openbaar terrein.

- De houthoop moet goed bereikbaar zijn, zodat het hout met een kraan op een vrachtauto kan worden geladen. Let er op dat het hout niet tegen bomen aanligt.

- De aan te bieden hoop dient minimaal 3 m3 groot te zijn. Combineren op een plek is mogelijk.

- Bij het melden moet u het volgende doorgeven: naam en adresgegevens van de aanbieder, (mobiel) telefoonnummer waar men overdag bereikbaar is, adresgegevens van de locatie waar het hout ligt en een inschatting van de hoeveelheid kubieke meters. Wanneer van de locatie geen adresgegevens kunnen worden opgegeven, moet een duidelijke beschrijving van de plek worden gegeven.

De aanbieder is verantwoordelijk voor het snoeihout totdat het wordt opgehaald.
Steekproefsgewijs zal gecontroleerd worden of het aangebodene voldoet aan de eisen. Mocht het hout niet aan de voorwaarden voldoen, dan kunnen wij het helaas niet meenemen.

Aanvraagformulier ophalen snoeihout buiten de bebouwde kom

Adresgegevens

Bezoekadres: De Misse 6,
5384 BZ Heesch
Postadres: Postbus 19,

5384 ZG Heesch
gemeente@bernheze.org
Tel. (0412) 45 88 88
Fax (0412) 45 46 35