Gemeente Zederik


Voorlichtingsmiddag Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten

Gehandicaptenplatform Zedje, en de Seniorenraad en Wmo-platform van Giessenlanden organiseren op maandag 15 maart a.s. een voorlichtingsmiddag over de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten.
Deze wet vervangt sinds 1 januari 2009 de belastingaftrek voor buitengewone lasten. Voor iedereen die chronisch ziek of arbeidsongeschikt is, of te maken heeft met de Wmo is dit een belangrijk onderwerp.

Medewerkers van het Centraal Administratie Kantoor en de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad raad informeren u hierover. Ook is er deze middag gelegenheid tot het stellen van vragen.

De zaal is open vanaf 14.30 uur. Het programma begint aan om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De Til is te vinden aan de Breestraat 1 in Giessenburg en is goed toegankelijk.