Gemeente Giessenlanden


Bijeenkomst Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten

Wanneer? maandag 15 maart vanaf 14.30 uur

Waar? zalencentrum de Til, Breestraat 1 in Giessenburg

Â

Gehandicaptenplatform Zedje, en de Seniorenraad en WMO platform van Giessenlanden organiseren een voorlichtingsmiddag betreffende de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Deze wet vervangt sinds 1 januari 2009 de belastingaftrek voor buitengewone lasten.

Voor iedereen die chronisch ziek, arbeidsongeschikt is, of te maken heeft met de WMO is dit een belangrijk onderwerp. Medewerkers van het Centraal Administratie Kantoor en de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad raad zullen u informeren. Ook is er deze middag gelegenheid tot het stellen van vragen. De zaal is open vanaf 14.30 uur. Het programma vangt aan om 15.00 uur en zal duren tot 17.00 uur. Het zalencentrum is goed toegankelijk.