FNV KIEM

Mogelijke fusie RTV Noord-Holland en AT5

vrijdag 05 maart 2010

De Raden van Commissarissen van zowel RTV Noord-Holland als AT5 vinden nog steeds dat er genoeg reden is voor een fusie. FNV KIEM heeft hier onlangs een gesprek over gevoerd met een vertegenwoordiging van de ondernemingsraden van beide organisaties en met de adviseur van de directie over het sociale traject in deze fusie.

Zoals het er nu naar uit ziet zijn er personele consequenties verbonden aan deze fusie. Er is zelfs al een concept sociaal plan opgesteld. Om de gevolgen van deze fusie te bespreken organiseren FNV KIEM, NVJ en CNV Media op maandag 15 maart a.s. een ledenvergadering. Entertainment & Media