Gemeente Grootegast


Commissie bezwaar- en beroepschriften

Commissie bezwaar- en beroepschriften Op maandag 15 maart 2010 om 18.30 uur houdt de Commissie voor bezwaar- en beroepsschriften een zitting in het gemeentehuis. Het gaat hierbij om een openbare zitting en publiek is dan ook van harte welkom. Op de agenda staat de volgende zaak:

18.30 â 19.00 uur: Horen van de heer P.A. Jellema in verband met het door hem ingediende bezwaarschrift tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 29 september 2009 inzake de toekenning van een planschadevergoeding.