Gemeente IJsselstein


Reiniging en inspectie riolering

Datum: maandag 8 maart 2010
De gemeente start op 15 maart met de periodieke reiniging en inspectie van een gedeelte van haar rioolstelsel, de gemengde vuil- en regenwaterriolen. Dit is noodzakelijk om een goede afvoer van het afvalwater en/of regenwater te (blijven) waarborgen en eventuele schades aan de riolering te lokaliseren.
In welke wijken?
De reiniging en inspectie gebeurt in de wijken Kasteelkwartier, bedrijventerrein Lagedijk Noord en Zuid, bedrijventerrein Over Oudland en in de wijk Zenderpark, buurt De Tuinen. We starten in Kasteelkwartier. De werkzaamheden duren in totaal ongeveer veertig werkdagen en worden uitgevoerd door het bedrijf `vandervalk +degroot' uit Poeldijk.
Wat merkt u hiervan?
Hoewel wij verwachten dat u er nauwelijks iets van zult merken, kan het gebeuren dat er bij de werkzaamheden enige overlast optreedt. Doordat de riolering met hoge waterdruk wordt gereinigd, kan het gebeuren dat de binnenriolering wordt leeggezogen (vacuüm) of een ogenblik onder druk komt te staan. Dat veroorzaakt een `rioollucht' in huis of bedrijfspand, eenvoudig te verhelpen door de kranen even te laten lopen. In het andere geval kan water in het toilet en/of gootsteen wat opspatten en gaan borrelen. Om te voorkomen dat er water op de vloer spat, adviseren wij u om in de periode van de werkzaamheden de deksel (bril) van het toilet gesloten te houden en deze eventueel te verzwaren (bijvoorbeeld met een emmer water). Zodra de werkzaamheden in uw straat zijn uitgevoerd hoeft u deze voorzorgsmaatregel niet meer te nemen.
Mogelijke verkeershinder
Doordat bij het reinigen van het riool gebruik wordt gemaakt van grote vrachtauto's, kan dit leiden tot enige verkeershinder. Wanneer een put van de riolering voor een inrit ligt kan deze enige tijd geblokkeerd zijn.