Gemeente Loenen aan de Vecht


Vergadering gezamenlijke raadscommissie herindeling Stichtse Vecht 15 maart as.

Op maandag 15 maart as. zal de eerste vergadering van de gezamenlijke raadscommissie herindeling Stichtse Vecht plaatsvinden.

De vergadering is openbaar, begint om 20:00 uur en wordt gehouden in de raadszaal in gemeentehuis Goudestein, Diependaalsedijk 19 in Maarssen. Voor de agenda zie bijlage.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de griffier van de gemeente Loenen.

* agenda 15-3-2010.pdf

Zie het origineel