Gemeente Cromstrijen


Ondertekening actieprogramma openbare orde en veiligheid

(09-03-2010)

Op maandag 15 maart wordt in het politiebureau in Oud-Beijerland het actieprogramma openbare orde en veiligheid voor de gemeenten in de Hoeksche Waard officieel bekrachtigd. De plannen worden ondertekend door alle burgemeesters van de 5 Hoekschewaardse gemeenten, J.K.A. Janse van de politie Hoeksche Waard en de plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie mevrouw mr. M.J. Horstman.

Dit jaar zijn er voor het eerst geen 5 aparte veiligheidsplannen voor de 5 gemeenten, maar is er 1 gezamenlijk actieprogramma opgesteld. In 2007 zijn de eerste Integrale Veiligheidsjaarplannen voor de gemeenten in de Hoeksche Waard vastgesteld. Elke gemeente had een eigen plan, dat in samenwerking met politie en OM tot stand kwam. Binnen de werkgroep Openbare Orde en Veiligheid Hoeksche Waard, die bestaat uit beleidsmedewerkers van politie, Openbaar Ministerie en gemeenten, werd geconcludeerd dat de lokale integrale veiligheidsplannen op veel punten overeenstemmen. Zo hebben alle Hoekschewaardse gemeenten te maken met de problematiek van de hangjongeren, werken ze aan veiligheid in de wijken en strijden tegen alcoholmisbruik onder jongeren. De werkgroep heeft daarom aan het districtelijk driehoeksoverleg voorgesteld om over te gaan tot het opstellen van een veiligheidsplan voor de gehele Hoeksche Waard. Dit plan bestrijkt een periode van 2 jaren en biedt de afzonderlijke gemeenten ruimte voor eigen speerpunten of beleidsvoornemens.

In het actieprogramma zijn voor de periode 2010-2011 afspraken vastgelegd tussen politie, openbaar ministerie en de gemeenten. Er zijn afspraken gemaakt over de bevordering van de veiligheid en het terugdringen van criminaliteit en overlast. In het programma is ruimte voor regionale èn lokale prioriteiten. De regionale speerpunten geweld, veilige wijken en jeugd zijn in het beleid van politie, openbaar ministerie en de gemeenten op elkaar afgestemd om de samenwerking te bevorderen en duidelijkheid te scheppen over ieders verantwoordelijkheden. Door gezamenlijk op te trekken is de effectiviteit van maatregelen groter.