Gemeente Stadskanaal

Op initiatief van de PvdA heeft een overleg plaatsgevonden met alle lijsttrekkers uit de gemeente Stadskanaal, over het verdere proces om tot een nieuw college te komen. Afgesproken is dat op maandag 15 maart om 19.30 uur een openbaar fractiebreed overleg plaatsvindt in de raadzaal van het gemeentehuis.

In dit overleg geven de gekozen politieke fracties hun interpretatie van de verkiezingsuitslag. Iedere fractie krijgt de mogelijkheid om maximaal vijf speerpunten voor het bestuursakkoord te formuleren en de voorkeur uit te spreken voor de samenstelling van een college. De (in)formateur gaat na deze openbare vergadering onderzoeken welke coalitie wenselijk is.

De beoogd (in)formateur is de heer Roel van der Molen. De heer Van der Molen was ook vier jaar gelden formateur. Hij is voormalig wethouder en raadslid in de gemeente Stadskanaal en momenteel demissionair wethouder in de gemeente Delfzijl.

De agenda van het openbaar fractiebreed overleg op 15 maart luidt als volgt:


1. Opening


2. Aanwijzen (in)formateur


3. Interpretatie verkiezingsuitslag

3.a Speerpunten bestuursakkoord

3.b Voorkeur samenstelling college


4. Formuleren opdracht (in)formateur


5. Sluiting

* 9 maart 2010