Gemeente Etten-Leur

Vergaderingen van 15, 16 en 29 maart gaan niet door

Gemeenteraad

Infobijeenkomsten van 15 en 16 maart en opiniebijeenkomst van 29 maart gaan niet door

Het presidium van de gemeenteraad maakt bekend dat de oorspronkelijk geplande infobijeenkomsten van 15 en 16 maart en de daarop volgende opiniebijeenkomst binnen deze vergadercyclus van 29 maart worden geannuleerd. Reden hiervoor is dat op dit moment geen onderwerpen op de agenda staan die behandeld moeten worden. Onvoorziene omstandigheden uitgesloten vindt de raadsvergadering van 12 april aanstaande wel doorgang. Publicatie van de agenda zal in week 18 plaatsvinden.

Zie www.etten-leur.nl

Raad & informatie >

Vergaderingen >

Infobijeenkomsten

Aanvraag subsidie
WOZ-portaal
Raadsvergaderingen

Stadskantoor

Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Tel: 14 076

info@etten-leur.nl